A következő tantermi tanfolyam 2019. áprilrs 10-én 16:45 perckor indul, de az e-learning tanfolyamra folyamatosan lehet jelentkezni.Az "A" kategória fogalma és a kezdő vezetői engedély: Nemzetközi kategória; 600 cm³ hengerűrtartalom, illetve 40 KW motor teljesítmény fölötti motorkerékpár. Az "A" kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel az "A" kategórián túl vezethető még az "A2" és az "A1" kategóriába tartozó motorkerékpár, valamint - az orvosi érvényesség lejártát követően is, de legfeljebb az engedély kiállítását követő tíz évig - segédmotoros kerékpár, lassú jármű és pótkocsija, kerti traktor és állati erővel vont jármű. Az elsőként szerzett nemzetközi kategóriás vezetői engedély a vizsga napjától számított két évig kezdő vezetői engedélynek minősül. A kezdő vezetői engedéllyel motorkerékpáron utas nem szállítható.

Tanfolyamra jelentkezés feltételei:
24 éves, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb;
1. egészségügyi csoportban egészségileg alkalmas;
írásbeli nyilatkozata alapján a járművezetéstől eltiltva nincs;
minimum 8 általános elvégzését igazoló iskolai bizonyítvánnyal rendelkezik.

Elméleti tanfolyam díja: 25.400.-Ft  
Vizsgadíjak:    4.600.-Ft elméleti vizsga  
4.700.-Ft járműkezelési vizsga  
11.000.-Ft forgalmi vizsga  
Kötelező óraszámok: Alapoktatás (járműkezelés): 10 óra
  Városi vezetés: 11 óra
  Országúti vezetés: 5 óra 
  Járműkez. vizsga:  15 perc
  Forgalmi vizsga:  45 perc
  Összesen: 27 óra

A gyakorlati órák díja 4.500.-Ft és ugyan ennyi a pótóra is

 

 A „B” kategória: legfeljebb 3500 kg megengedett legnagyobb össztömegű, a vezető ülésén kívül legfeljebb 8 állandó ülőhellyel rendelkező gépkocsi, amely lehet személygépkocsi vagy kistehergépkocsi is. A „B” kategóriába tartozó járművek csak „B” kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethetők. Ez a vezetői engedély a járművezető 18. életévének betöltéséig csak belföldön történő járművezetésre jogosít.

 Még milyen jármű vezetésére jogosít? A „B” kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethető még - az orvosi érvényesség lejártát követően is, de legfeljebb az engedély kiállítását követő tíz évig - a mezőgazdasági vontató és könnyű pótkocsija, a segédmotoros kerékpár, a lassú jármű és pótkocsija, a kerti traktor és az állati erővel vont jármű.

 A tanfolyamra való felvétel feltételei: Tanfolyamra az vehető fel, aki 17 éves, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb, 1. egészségügyi csoportban egészségileg alkalmas, a rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel, legalább 8 általános végzettsége van.

 A tanfolyam tantárgyai: Közlekedési alapismeretek (KRESZ) 28 óra. (A gépkocsivezetés elmélete, szerkezeti és üzemeltetési ismeretek.) Járművezetési gyakorlat 30 óra. (Alapoktatás rutinpályán 9 óra. Főoktatás forgalomban: városi vezetés 14 óra, országúti vezetés 4 óra, vezetés éjszaka 2 óra, vizsga 1 óra.)

Vizsgatárgyak: KRESZ számítógépes vizsga. Gyakorlat: járműkezelési gyakorlati vizsga, forgalmi gyakorlati vizsga.

Vizsgadíjak: KRESZ számítógépes vizsga: 4.600. Ft. Forgalmi vizsga: 11.000. Ft. Összes vizsgadíj: 15.600 Ft. A pótvizsga díja megegyezik az alapvizsga díjával.

Elméleti tanfolyam tandíja: 25.400 Ft. Gyakorlati oktatás díja (30 alapóra): 135.000 Ft. A pótórák díja megegyezik az alapórák díjával.

Elméleti vizsgát tehet: aki a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte, 17 éves, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb. A teljes tanfolyam befejezésére, a sikeres KRESZ vizsgától számított két év áll rendelkezésére.

Gyakorlati vizsgára az bocsátható: aki az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott, a kötelező gyakorlati órákat igazoltan teljesítette, 17 éves kort betöltötte.

Kezdő vezetői engedély: az elsőként szerzett nemzetközi kategóriás vezetői engedély a vizsga napjától számított két évig kezdő vezetői engedélynek minősül. „B” kategóriára érvényesített kezdő vezetői engedéllyel pótkocsi nem vontatható.

Az orvosi alkalmassági vizsgálatot a háziorvos végzi és a jelentkezéskor hozni kell.

ÁKO: 2018 IVn.név 113.14%   VSM elm: 2018.IV.n.év: 54.17 % 2018 IV.n.év gyak.:56.03 % 

KK   2018. IV.n.év 167.000

ÁKO: általános képzési óraszám     VSM: vizsga sikerességi mutató    KK: képzési költség

Fontos változás az elméleti tanfolyam árának visszaigényléséhez

www.ujnemzedek.hu és ott keresd a " júliustól visszakérheted a KRESZ tanfolyam és vizsgadíjat"

ott mindent megtudhatsz!

Az oldalt készítette: Papik Tamás | e-mail: trapacska@gmail.com